ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

สถิติการเข้าชมเว็บ

Website counter

ข่าวประชาสัมพันธ์

خرید vpn Google

دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
خرید vpn خرید vpn

คณะมนุษยศาสตร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันการศึกษามาเมื่อปี พ.ศ.2516 คณะมนุษยศาสตร์ ได้รวมอยู่กับคณะสังคมศาสตร์ โดยชื่อว่า "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ใช้ชื่อว่า "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยรวมเอาหมวดวิชาสังคมศึกษา, หมวดวิชาภาษาไทย, หมวดวิชาดนตรีนาฏศิลป์, หมวดวิชาภาษาอังกฤษและหมวดวิชาบรรณารักษ์จากเดิมทีเป็นวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอย่างเดียว

ปรัชญา

"องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาภาษา พาท้องถิ่นสู่สากล"