ติดต่อสอบถาม

คณะมนุษยศาสตร์

ที่ตั้ง :

80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ :

0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร :

0-5377-6025