โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย จัดงานปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่-น้อง

  • โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำพิธีบายศร๊สู่ขวัญ ประจำปี 2559

    วันที่ 8 สิงหาคม 2559

    เปิดงานปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่-น้อง นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล ประธานโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย อ.สมหวัง อินทร์ไชย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ และมัดมือรับขวัญนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น