คณะมนุษยศาตร์ ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

  • ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    วันที่ 10 สิงหาคม 2559

    คณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีสดุดีแด่องค์พระราชินิ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559