คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ "ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข"

  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ "ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข"

    วันที่ 11 กันยายน 2559

    คณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ "ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เวลา 13.00-16.00 น.