พิธีวันทาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปี 2559

    วันที่ 15 กันยายน 2559

    คณะมนุษยศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.