พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรม Socks Tie รับขวัญและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรม Socks Tie รับขวัญและต้อนรับนักศึกษาใหม่

    วันที่ 18 กันยายน 2559

    พิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรม Socks Tie รับขวัญและต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ร่วมรับขวัญโดยพร้อมเพรียง เมื่อ 18 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย