พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

  • คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

    วันที่ 7 ธันวาคม 2559

    คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559