คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559

  • คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559

    วันที่ 6 มกราคม 2560

    คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 ณ ลานกลางแจ้ง บริเวณหน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 6 มกราคม 2560