Download Documents

     
           
  1. ข้อกำหนดบทความต้นฉบับวารสารฟ้าเหนือ Download    
  2. รูปแบบการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฟ้าเหนือ Download    
  3. หลักการเขียนอ้างอิง-APA7-วารสารฟ้าเหนือ Download    
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ที่ตั้ง : 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 0-5377-6013 ต่อ 1210

โทรสาร : 0-5377-6025