ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะ

วันที่ 20 ต.ค. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยสาสตร์พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยสาสตร์เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานภายหลังการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมคณะมนุายสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย