ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ2567

ส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศจาก Chuxiong Normal University

รับนักศึกษาใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารฟ้าเหนือ

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 15

แสดงความยินดีกับบัญฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566
 

ปฏิทินกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol