ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานวัมนุษย์ ประจำปี 2566

ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ต้อนรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ

ประกาศผลผู้เข้ารอบการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 14”
 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol