ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบป่าตึง

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมวันมนุษยศาสตร์และ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 12

สภากาแฟ

ขบวนกระทงคณะมนุษยศาสตร์

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง


ปฏิทินวิชาการ 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจ

งานวิจัยบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol