ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารฟ้าเหนือ

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 15

แสดงความยินดีกับบัญฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566

ขบานกระทงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ
 

ปฏิทินกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol