ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ประกาศ เรื่อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด
18 มิถุนายน 2564 ซื้อวัสดุ-จำนวน-54-รายการ
18 มิถุนายน 2564 ซื้อวัสดุ-จำนวน-6-รายการ
11 มิถุนายน 2564 ซื้อวัสดุ-จำนวน-1-รายการ
7 มิถุนายน 2564 จ้างซ่อมแซมระเบียงเสริมเหล็ก-จำนวน-1-งาน
31 พฤษภาคม 2564 จ้างจัดทำ-นวัตกรรม-สื่อการสอนเรือ่งเล่าและนิทานประจำถิ่น-จำนวน-2-งาน
31 พฤษภาคม 2564 จ้างออกแบบกราฟฟิค-จัดรูปแบบและจัดทำรูปเล่มคู่มือนวัตกรรม-จำนวน-8-รายการ
31 พฤษภาคม 2564 จ้างออกแบบกราฟฟิคนวัตกรรม-จำนวน-1-งาน
31 พฤษภาคม 2564 จ้างออแบบกราฟฟิคของเนื้อหาและรูปเล่มนวัตกรรม-จำนวน-1-งาน