การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายไพบูลย์ จะตี นายธนาดุล แซ่โซ้ง นายณัฐสิทธิ์ แซ่ลี นายปุระชัย แปเเจกู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับ (1) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ (2) รางวัลพิเศษ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (3) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Yunnan International Innovation & Entrepreneurship Competition 2023 จากโครงการ ZHONGQING CUP 2022 การแข่งขันนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถานกงศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประยำเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่