การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งราชภัฏครั้งที่ 14" ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง "ดาวรุ่งราชภัฏครั้งที่ 14" ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี รางวัลชมเชย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รางวัลชมเชย โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จังหวัดอุทัยธานี รางวัลชมเชย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย