พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561