บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ บริษัทเยสอะเวย์จำกัด และ เคซีแกรนด์รีสอร์ทแอนด์สปา ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย