ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล อาจารย์มณี จำปาแพง รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย