สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบป่าตึง

คณะมนุษยศาสตร์นำโดยท่านคณบดี ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะมนุษย์นำนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตของโครงการ 1 คณะ 1 พื้นที่ 1 นวัตกรรม สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบป่าตึงมอบแด่นายทรงพล มหาชีวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีร่วมเป็นสักขีพยาน