การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ IIP

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ Pu'er University และ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ IIP และนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ ปีนี้มีโรงเรียนเครือข่าย และมหาวิทยาลัยส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันและกิจกรรมกว่า 300 คน โดยมาจากโรงเรียนเครือข่าย 32 โรง มหาวิทยาลัย 10 แห่ง