โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา

โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาโครงการ International Internship Program จาก Pu'er University วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้อง 129 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย