อบรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาชาวจีน

โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาชาวจีน วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้อง 129 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย