การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

24.5.2562|| คณะมนุษยศาสตร์ และ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ กับคณะผู้บริหารและคณะครูจาก 20 โรงเรียน ทั่วเชียงราย ที่เข้าร่วมโครงการ