พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย