รับมอบทุนการศึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แสงสิทธิ์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แสงสิทธิ์ โดยมีผู้บริหารและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ร่วมบันทึกภาพรับทุนการศึกษาในครั้งนี้