สวัสดีปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ออกเดินสายมอบกระเช่าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย