[นศ.คณะมนุษยศาสตร์ มร.ชร. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ]

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชนะเลิศ การแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ระดับอุดมศึกษา ประเภทการแข่งขันวิดีโอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาษาจีน จัดโดยโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า ฯ และภาคีเครือข่ายในความร่วมมือ ฯ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1) นายณัฐสิทธิ์ แซ่ลี 2) นายธนาดุล แซ่โซ้ง 3) นายไพบูลย์ จะตี 4) นายปุระชัย แปเจกู่ โดยการฝึกซ้อมและดูแลจาก อาจารย์ ดร.สมยศ จันทร์บุญ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีนร่วมดูแลนักศึกษา โดยนักศึกษาทั้ง 4 คน ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ซึ่งดำเนินการแข่งขันในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอแสดงความยินดียิ่งและร่วมภาคภูมิใจกับนักศึกษาทั้งสี่คนของสาขาวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มา ณ โอกาสแห่งความสำเร็จในระดับประเทศอีกวาระหนึ่ง