การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 129 คณะมนุษยศาสตร์