อบรมเสริมสร้างทักษะด้านการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างทักษะด้านการเตรีมความพร้อมด้านอาชีพ การประกอบอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21 อาชีพโลกออนไลน์ เพื่อการเข้าสู่งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณวินัย ยี่เพ็ญ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ หอประชุมกาสะลองคำ