ต้อนรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีพร้อมด้วยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมงานต้อนรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Inje University) ซึ่งเดินทางมาศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 1 เดือน