การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนจากโรงเรียนประถมและมัธยมในเครือข่ายโครงการInternational Internship Program (IIP)

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนจากโรงเรียนประถมและมัธยมในเครือข่ายโครงการInternational Internship Program (IIP) และการแสดงจากมหาวิทยาลัยผู่เอ๋อ มณฑลยูนนาน นำศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม จากเมืองผู่เอ๋อ วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย