ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน

ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีนโครงการ International Internship Program (IIP) จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 9 พฤษภาคม 2561