ส่งมอบนศ.ฝึกสอนชาวจีน

ส่งมอบนศ.ฝึกสอนชาวจีน โครงการ International Internship Program (IIP)จากมหาวิทยาลัยฉู่ฉง ประเทศจีนจำนวน 25 คน ไปฝึกสอน ในโรงเรียนเขตภาคเหนือ 11โรง เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน