โครงการแข่งทักษะในแต่ละหลักสูตรผ่านแนวคิดที่บูรณาการร่วมกับการแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยอาจารย์น่านฟ้า จันทะพรม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการแข่งทักษะในแต่ละหลักสูตรผ่านแนวคิดที่บูรณาการร่วมกับการแสดงนิทรรศการและผลงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของนักศึกษา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท ณ ลานกิจกรรมและอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561