กิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยอาจารย์น่านฟ้า จันทรพรม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ โดยมี นายวินัย ยี่เพ็ญ วิทยากรผู้มากด้วยความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย