ต้อนรับคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล รองคณะบดีและอาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต