ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมวิจัยปรัชญาการศึกษาเถาสิงจือ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมวิจัยปรัชญาการศึกษาเถาสิงจือมณฑลกุ้ยโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย