โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา IIP

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยอาจารย์ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษคณบดี และคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ณ ห้อง 129 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย