ต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยษสตร์นำโดยอาจารย์น่านฟ้า จันทะพรมและอาจารย์มณี จำปาแพง รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ตัวแทนแต่ละโปรแกรมวิชา ร่วมต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ ณ ห้องเรียนรวม 129 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย