กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ปี 2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ปี 2561 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย