กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาและพิธีประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับการยกย่องแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย