ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

นายกนกพล ขยันขาย เครื่องดนตรีทูบา

น.ส.ณัฐธิดา กรมสุริยะศักดิ์ คว้า 2 เหรียญ 1 ทอง และ 1 เงิน เทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือฯ 2022

การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ต้อนรับ รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol