ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศจีน

ปี๋ใหม่เมือง 61

อบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติ

Talent Shows

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีนจากโรงเรียนประถมและมัธยมในเครือข่ายโครงการInternational Internship Program (IIP)

ปลูกดอกไม้วันราชภัฏ


ปฏิทินวิชาการกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจ

งานวิจัยบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ