ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวารสารฟ้าเหนือ ครั้งที่ 2

MOU โรงเรียนเดอะ เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

ขบวนแห่เทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2565

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถระทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคใหม่ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565
 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจ

งานวิจัยบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol