ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

กำหนดการลงทะเบียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ปี 2561

ต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์

ทานหาแม่ฟ้าหลวง


ปฏิทินวิชาการกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจ

งานวิจัยบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol