นายกนกพล ขยันขาย เครื่องดนตรีทูบา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ในการแข่งขัน THESOLOIST เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขัน THESOLOIST ผู้เข้าแข่งขันอายุไม่เกิน 22 ปี จำนวน 13 คน ทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายกนกพล ขยันขาย เครื่องดนตรีทูบา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายบรรวิทย์ กองแก้ว เครื่องดนตรีกีต้าร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวีรวร คำโล เครื่องดนตรีกีต้าร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รางวัลชมเชย ด.ช.จิรายุ จิระกัน เครื่องดนตรีทรัมเป็ต จากโรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่ รางวัลชมเชย ด.ช.คณิช คาบาซาวะ เครื่องดนตรีคลาริเน็ต จากโรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่