ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

วันราชภัฏ2561

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏครั้งที่11

กิจกรรมประกวดการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กิจกรรมอบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติ

China-Thailand Friendship & Cultural Bonding Concert 2017

CRRU OPEN HOUSE Thailand - China Education & Job Fair 2017 30 November 2017 Chiang Rai Rajbhat University Thailand

241160มนุษยศาสตร์ร่วมใจออกกำลังกายพิชิตภัยร้ายยาเสพติด

นิทรรศการนิฮงไซครั้งที่ 12 ของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น

โครงการสัมนาวิชาการ หัวข้อศิลปะการพูดในการทำงานและการพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่อนความสำเร็จทางวิชาชีพ

อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและสานสัมพันธ์นักศึกษาไทย-จีน

บรรยากาศพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ลานกิจกรรมหน้าคณะมนุษย์

ขบวนแห่กระทงคณะมนุษยศาสตร์

ทำกระทง

ห่มผ้า นุ่งซิ่น ตามถิ่นวิถีวัฒนธรรม

โครงการส่องมอบนักศึกษา IIP

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

วันภาษาเกาหลี

โครงการปลูก ดอกดาวเรืองด้วยดวงใจถวายพ่อ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวเพ็ญทิพย์ เริ่มศรี คว้ารางวัลชมเชยในการเเข่งขันประกวดเรียงความภาษาเกาหลีระดับประเทศ ครั้งที่ 3

ปลูก “ดอกดาวเรืองด้วยดวงใจถวายพ่อ”

พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาโครงการ IIP

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะมนุษยษสตร์

อาจารย์ชิดชนก ยมจินดา เป็นตัวแทนตัวแทนโปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน KOICA Partner Organization Workshop by KOICA Thailand Office

นายรัตนโชค ผาคำ นศ.ชั้นปีที่ 3 ผู้นำกล่าวคำบูชาพระและนายภูวนาท ผาเจริญ นศ.ชั้นปีที่ 4 สังกัดโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ผู้นำกล่าวคำไหว้ครู พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

มหกรรมบ่มเพาะธุรกิจและสหกิจศึกษาประจำปี2560

Orientation Day of Pu'er Student 2017

ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยทรัยยากรที่ดินคุนหมิง

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

ทานหาแม่ฟ้าหลวง

คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษย์ มร.ชร.ได้รับเกียรติจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯให้เป็นศูนย์ประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายงานผ่านภาษา ครั้งที่ 18

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ไหว้สา แม่ฟ้าหลวง

พิธีเปิดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนผ่านอินเตอร์เน็ต

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

การแสดงศิลปะเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1